Granice zacierają się. Taniec już dawno wyzwolił się z ograniczenia baletu. Teatr sięga po środki sztuk wizualnych. Artyści poprzez performance art zamieniają galerię w teatr. Muzyka przestała być tylko ilustracją lub odtworzeniem. A wszystkie te sztuki szukają nowych rejonów ekspresji w przestrzeni publicznej, w społecznej i politycznej aktywności.

Ten stan rzeczy – zacierania granic i nieustannego przedefiniowywania gatunków – powinien mieć odzwierciedlenie w krajobrazie instytucjonalnym. Dlatego KOMUNA// WARSZAWA ogłasza powstanie INSTYTUTU SZTUK PERFORMATYWNYCH – miejsca równoprawnego tworzenia i prezentacji wystąpień łączących teatr, taniec, performance art, muzykę i sztuki wizualne.

Instytut Sztuk Performatywnych będzie niepubliczną instytucją kultury nowego typu, platformą integrującą środowisko, producentem nowych spektakli i wydarzeń, organizatorem festiwali i jednorazowych pokazów, a przede wszystkim miejscem, gdzie widzowie zawsze będą mogli zobaczyć coś nieoczekiwanego i zaskakującego.
Formalnym organizatorem i inicjatorem Instytutu Sztuk Performatywnych jest teatr KOMUNA// WARSZAWA, który w ciągu ostatnich 3 lat, oprócz własnych spektakli i akcji, wyprodukował ponad 30 premierowych wydarzeń artystów z różnych dziedzin sztuki, m.in. takich jak Akademia Ruchu, Leszek Bzdyl, Krzysztof Garbaczewski i Marcin Cecko, Marcin Liber, Mikołaj Mikołajczyk, Paweł Passini, Krzysztof Skonieczny, Monika Strzępka i Paweł Demirski, Weronika Szczawińska, Wojtek Ziemilski.

Rada Artystyczna Instytutu Sztuk Performatywnych:

  • Joanna Klass,
  • Edyta Kozak,
  • Wojciech Krukowski,
  • Michał Libera,
  • Janusz Marek,
  • Tomasz Plata,
  • Dorota Sajewska,
  • Joanna Szymajda,
  • Bogna Świątkowska